Tag Archives: sql komutları

Oracle Create Table Komutu

Eğer veritabanlarına çok uzak değilseniz create komutunun ne anlama geldiğini biliyor olmalısınız. Create komutu yeni tablo oluşturma yada yeni tablo yaratma işlemi olarak bilinmektedir. Burada veritabanı kalitesi için bir önemli nokta ise create işlemini yaparken çok dikkatli olunmalı yeni tablolar gerektiği durumda yaratılmalı. Create işlemindeki bir diğer husus ise kullanıcıların (user) ilgili programda create fonksiyonunun kullanımı aktif olmalıdır. Aksi taktirde create işlemi yapamazlar. Bundan ötürü kullanıcı profiliniz de bu işlemin aktif olması gerekmektedir. Bu işlemi şu şekilde yapabilirsiniz. Başlat > Tüm Programlar > Oracle Database 10g(veya başka bir sürüm) Express Edition > Go To Database Home Page adımlarını izledikten sonra açılan

SQL Select Komutlarının Kullanımı

Bu konu da sql dilinde en çok kullanılan select ifadelerini örneklerle açıklayacağım ama ilk olarak bir kaç konuya açıklık getirmek istiyorum. Bunlar; Veritabanı komutlarında en çok kullanılan sql ifadeler select sorgularıdır. Bunun sebebi ise veritabanlarına kaydettiğimiz verilerin belirli bir amacı vardır. Bu veriler; veri işleme, rapor çıkartma, stok takip etme, müşteri memnuniyeti gibi çeşitli sebeplerden ötürü saklanabilirler. Yani  kaydedilen veriler bizim için önemlidirler.Eğer bu verileri istediğimiz gibi kullanamazsak bu veriler bizim için bir anlam ifade etmezler.Biz veritabanı yöneticileri daha sonra veri tabanındaki bu verileri sql select ifadeleri ile ihtiyacımız doğrultusunda çalışma ekranına getiririz ve bu veriler belirli

Sql String İşlemleri

Concatenation Operator Bu fonksiyon ile tablodaki iki sütunu birbirine bağlayabiliriz. Bağlama işlemini yapmak için iki dikey çizgi karekterini (“||”) kullanırız. Örnek olarak bir sorgu yazalım. select first_name||last_name from employees sorgunun sonucu ise bu şekilde olacaktır. Bu şekilde iki sütunu birleştirdiğimiz gibi concat fonksiyonuyla da birleştirebiliriz. Uyguladığınız zaman yine aynı sonucu verdiğini göreceksiniz. select concat(last_name,first_name) from employees İlk örnekte bahsettiğimim yazım hatasını ise sql sorguyu şu şekilde düzenlersek çözülecektir. select concat (first_name, concat(‘ ‘,last_name)) from employees String Karakter Oracle da string bir ifade aramak istiyorsak şu şekilde bir sql cümle yazmalıyız. select first_name ,email from employees
0 0 0 0