Tag Archives: görsel programlama

C# Faktöriyel Hesaplama Programı

İletişim sayfasından Soner bey benimle irtibata geçti ve yardım istedi. Bu yazıyı onun istediği şekilde hazırladım ve burada paylaşıyorum. Bu yazıda c# form ekranında faktöriyel işlemini gerçekleştiren bir programı göstereceğim. Bu işlem ayrıca matematiksel operatörlere de örnek olabilecek bir uygulama olarak görülebilir. Yandaki resimde bu programa ait görseli görebilirsiniz. Form ekranında anlatılacak bir şey yok diye düşünüyorum. Zaten Visual Studio ile sürükle bırak yöntemi ile nesneleri basitçe kullanabiliyoruz. Sürükle bırak adımından sonra asıl önemli kısım bu nesnelerin arkasına yazılacak olan kodlardır. Şimdi de kod kısmını paylaşıyorum. C# Form Ekranında Faktöriyel İşlemi İlk olarak c#’ta bir

Ado.Net (ActiveX Data Object) Nedir?

Başlıktan da anlaşılacağı üzere Ado ActiveX Data Object kelimesinin kısaltılmasıdır. Türkçede ise “Veriye erişmek için seçilen yol” diye anılmaktadır. Bu konu ile birlikte .NET Framework ile veri yönetimi hakkında bazı konulara değineceğim. Ado.Net yazımından da anlaşılacağı gibi  .Net Platformunda çalışmaktadır. Ado.Net veritabanı kullanan uygulamalar yazmayı kolaylaştırmak için yazılmış nesneler kütüphanesidir. Ado.Net ile artık basit görsel uygulamaların dışında bir veri tabanındaki veriler kontrol edilir. Piyasada en çok kullanılan başlıca veritabanı yönetim sistemleri ise şunlardır; Oracle Sql Server IBM MySql bu programlar gibi daha pek çok veritabanı programları söylenebilir. Ado.Net nesne modeli iki ana bölümden oluşmaktadır. 1.

C# While Döngüsü

While döngüsü, if  ve for döngüsüne benzemektedir. Bunun sebebi ikisinde de bir koşul belirtiriz.Eğer bu koşul True(doğru) ise işlem basamakları çalıştırılır. False(yanlış) bir değer döndürülür ise döngü sonlanır. While ile if Döngüsü arasındaki gözle görülür en büyük fark if cümlesinde değer true(doğru) ise küme parantezindeki işlem kodları sadece bir kez çalışır. While döngüsünde ise değer true(doğru) olduğu sürece küme parantezindeki işlem kodları sürekli çalışır. False(yanlış) değeri alana kadar işlem kodları çalışmaya devam eder. while (şart veya şartlar) { İşlem kodları; } Örnek Uygulama private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int sayi=100; int deger=80; while(sayi>0)

C# if else Yapıları

Öncelikle bu konuyu yeni öğrenenler veya buradan öğrenmeye çalışacaklar için şu diğer iki konuyu incelemelerini tavsiye ediyorum. Eğer bu konular bilinmiyorsa size bazı şeyler anlamsız gelecektir. C# Koşul Operatörleri C# taki çeşitli operatörler Birazdan örnek uygulamalar göreceksiniz bu uygulamaları bilgisayarınıza indirip çalıştırırsanız daha iyi anlayacağınızı sanıyorum o yüzden burada uygulamaları paylaşıyorum. Buradan İndirebilirsiniz… If Karar YapısıYapı olarak bir koşul cümlesi ve süslü parantezler arası koşul cümle veya cümle topluluğundan oluşurlar. Yazılan koşul ifadesinin sonucu doğru (True) ise Süslü parantezler arası kodlar çalıştırılır. if(Koşul) { işlemler } Örnek: Bu uygulamada IF in çalışma mantığının anlaşılması için

C# daki Çeşitli Operatörler

Programlama dillerinde matematiksel veya sözel işlemler yapmak için geliştirilmiş yöntemlere genel olarak operatör olarak ifade edilirler. Matematiksel işlemleri aritmetiksel ve karşılaştırma operatörleri olarak iki grupta inceleyebiliriz. Aşağıda bu iki operatörleri ve kullanım biçimlerini göstereceğim. Aritmetiksel Operatörler Bu operatörler aritmetik işlemler de kullanılır. Yani sayılarla veya sayı tutan İfadelerle birlikte kullanılır. Çarpma Aritmetiksel Operatör Çarpma işleminin yapıldığı operatördür. * işareti ile ifade edilir. intsayi = 100; sayi = 100 * 6;    Bölme Aritmetiksel Operatör Bölme işleminin yapıldığı operatördür. / işareti ile ifade edilir. double bolum; bolum = sayi / 17;  Çıkartma Aritmetiksel Operatör Çıkartma işleminin yapıldığı operatördür.

C# Dizi Değişkeni Oluşturma

Dizi değişkenleri, aynı tipte birçok veriyi bir arada tutmayı sağlar. Benzer işlemlerde kullanılan değişkenler bir dizi altında listelenebilir. Örneğin kullanıcıdan alınan isimler String tipinde bir dizi içinde toplanabilir. string[] isimler = new string[10]; sehirler= new string[3]; Dizilerin elemanlarına ulaşmak için, istenilen elemanın indisi verilmesi gerekir. İndisler aşağıda gösterildiği gibi oluşturulurlar. isimler[0] = “Ali”; isimler[1] = “Ahmet”; isimler[2] = “Hüseyin”; isimler[3] = “Ayşe”; İnteger Tipinde Dizi Oluşturma int[] CiftSayi=new int[5]; İndisleri CiftSayi[0] = 8; CiftSayi[1] = 6; CiftSayi[2] = 4; CiftSayi[3] = 2; CiftSayi[4] = 0; Aşağıdaki örneği buradan indirebilirsiniz. İndirmek İçin Tıklayınız…   Dizilerle İlgili
0 0 0 0