İngilizcede Business Intelligence (BI) olan türkçe iş zekası olarak anılan bir kavramıdır.  21. yüzyıl ile önem kazanan veri depolama işleminin sonucu olarak doğan bu kavram iş dünyasının rekabetçi ortamında, firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için bilginin gücünü daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri için kurumların bilgiyi kullanma çabalarında ulaşılan son aşamaya iş zekâsı uygulamaları denmektedir. İş zekâsına küçük-büyük tüm işletmelerin ihtiyacı vardır ve iş zekâsı çözümleri karar alma süreçlerinde önemli rol oynar. Firma yetkililerinin pazar payının geniş olduğu bir ortamda en yüksek pazar payına ulaşabilmeleri için en doğru kararı verebilmeli ve en doğru çözümleri uygulayabilmelidir. İş zekası uygulamaları ile bu başarıya ulaşabilir ve rakipleriyle olan mücadelesinde rekabet gücü sağlayabilir. Örneğin; Bu pazar paylarında eğer bir gsm sektörünü veya bilgisayar sektörünü düşünürseniz ne kadar gerekli ve önemli olduğu anlaşılır.


Peki iŞ Zekası Nasıl İşler?

İş zekası, çeşitli ortamlarda depolanmış veya sunulmuş olan verinin(Data), depolandığı kaynaklardan(veritabanları gibi.) Çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra belirli bir konu yönelimli  alana yerleştirilmesi ve  datalar üzerinde değişik analizler ya da algoritmalar uygulanıp kurum için stratejik boyutlarda karar alınması süreçlerinin tamamı olarak ifade edilebilir.

İş zekası, var olan iş performansını anlamlandırıp bilgiye dayalı iş kararları almak için tüm organizasyon çapında iş verilerinin analizidir. İş zekası çözümü tarafından sağlanan bilgi hedefe yönelik olmalıdır ve hedeflenen kullanıcı grubu için yeterli detay seviyesine ve sunum biçimine sahip olmalıdır.
İyi gerçekleştirilmiş bir iş zekası projesi, data üzerindeki stratejik sorulardan birçoğunu cevaplayabilir nitelikte olmalıdır. Aynı zamanda bir iş zekası yapısı geçmiş datalardan yola çıkarak gelecekle ilgili öngürüler yapabilmeyi de sağlamalıdır.
İş zekası datası birçok kullanıcı grubu için uygun bir yapıda ihtiyaçlara cevap verir nitelikte hazırlanmalıdır. Örneğin iş analistçileri mevcut data üzerinde yeteri kadar  detaya inebilmelidir(Drill Down da denilir). Diğer bir taraftan,  şirket üst yönetimi aynı veri üzerinde özetlenmiş bir bilgiye ulaşabilme imkanına(Roll Up) sahip olabilmedir.Bir başka grup olan departman yöneticileri ya da orta düzey yöneticiler ise analizler sonucundaki datalardan kendi sorumluluklarında ki alanların  iş kararlarını doğru alabilecek şekilde datalara sahip olmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 0 0 0