C# ta Sistem Saati İle Saat Uygulaması

Sistem saati ile ilgili birden fazla örnek yapılabilir veya daha farklı çalışmalara imza atılabilir bu birazda bizim yaratıcılığımıza kalmış. Ben sizlere burada c# ile yapabileceğimiz bir kaç saat program örneği vereceğim. Saat uygulaması ile ilgili şu bilgiyi verebilirim saatte sürekli değişen bir değer olduğu için Timer kullanmak zorundayız.

Örnek Uygulama 1:


Kullanılan Araçlar:


3 adet Label
1 adet Timer


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Enabled = true;
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = DateTime.Now.Hour.ToString();
label2.Text = DateTime.Now.Minute.ToString();
label3.Text = DateTime.Now.Second.ToString();

}

Örnek Uygulama 2:


Kullanılan Araçlar:
2 adet Label
1 adet timer


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
timer1.Enabled = true;
}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
lbltarihyaz.Text = DateTime.Now.Day.ToString() + ":" + DateTime.Now.Month + ":" + DateTime.Now.Year + " " + DateTime.Now.DayOfWeek;
lblsaat.Text = DateTime.Now.Hour + " : " + DateTime.Now.Minute + " : " + DateTime.Now.Second;
}
Programın çalışırken ki halinden bir kesit

Yorum Yap